SÉGUENOS:

Aluger de vehículos

A crecente demanda de transporte de grupos cada vez máis reducidos, nun gran número de ocasións inferior a 9 personas, levounos a considerar a creación da sección de aluguer de vehículos con e sen condutor, destinada a ofrecer aos clientes vehículos tipo turismo ou furgonetas desde 4 ata 8 prazas para efectuar desprazamentos rápidos e cómodos (incluso se dispón dun vehículo todoterreo con cabestrante e enganche para remolque), sempre contando coa seguridade e confianza que aporta un personal competente, profesional e experimentado. Esta sección vése complementada coa oferta do servizo de taxi, cuberto grazas a 2 vehículos disponibles na actualidade.

Dispónse dunha frota de vehículos que se renova continuamente, procurando empregar vehículos de grandes marca e gamas altas para proporcionar os servicios prestados coa calidade axeitada, incorporando as últimas innovacións tecnolóxicas aos vehículos:

FURGONETAS (ALUGUER DE VEHÍCULOS CON/SEN CONDUTOR)

 

Furg3

TURISMOS (ALUGUER DE VEHÍCULOS CON/SEN CONDUTOR)

 

Turismo 14x41

TAXIS

 

Taxi1