SÉGUENOS:

Suxestións e comentarios

  Se tes algunha suxerencia para axudarnos a mellorar o noso servizo, podes indicárnola aquí.

  O teu nome

  O teu correo electrónico

  O teu teléfono de contacto

  A túa suxerencia (requirido)


  En cumprimento coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, pola que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei, infórmase que os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro cuxo responsable é AUTOS MORAN, S.L. coa finalidade de proceder á elaboración de presupostos e á planificación, xestión e facturación de servizos. Poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición perante o devandito responsable, establecendo contacto a través do enderezo de correo electrónico moran@morangrupo.es