SÉGUENOS:

Traballa connosco

  Se queres traballar nalguhna das empresas do grupo, podes presentarnos a túa solicitude cumprimentando os seguintes campos.
  Porémonos en contacto contigo en caso de que os procesos abertos de selección coincidan co teu perfil.

  O teu nome (requirido)

  Os teus apelidos (requirido)

  O teu enderezo de correo electrónico

  O teu teléfono de contacto (requirido)

  O teu currículo vitae

  Comentarios adicionais


  En cumprimento coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, pola que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei, infórmase que os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro cuxo responsable é AUTOS MORAN , S.L. coa finalidade de proceder á elaboración de presupostos e a planificación, xestión e facturación de servizos. Poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición perante o devandito responsable, establecendo contacto a través do enderezo de correo electrónico moran@morangrupo.es